Shiv Residency, Khundh, Chikhali

Shiv

Shiv

night view